Um Haga

Starfsemin

Hagar er leiðandi verslunarfyrirtæki á íslenskum matvöru-, sérvöru- og eldsneytismarkaði en félagið var stofnað í núverandi mynd árið 2003. Í lok rekstrarársins starfrækti félagið 46 mat- og sérvöruverslanir innan fjögurra smásölufyrirtækja og fjögur vöruhús. Þá rekur félagið 28 Olísstöðvar um land allt, auk 40 ÓB-stöðva. Starfsmenn félagsins í árslok voru 2.735 talsins í 1.583 stöðugildum. Kjarnastarfsemi Haga er á sviði matvöru og tengdra vöruhúsa, auk eldsneytissölu. 

Fyrirtæki Haga eru öll í 100% eigu félagsins en þau eru starfrækt í fimm dótturfélögum. Fyrirtækin eru rekin sem sjálfstæðar rekstrareiningar og hafa þess vegna ólík rekstrarform og ólíka menningu. Hlutverk Haga er að veita fyrirtækjum sínum aðhald í rekstri og finna sameiginlega fleti sem leitt geta til hagræðingar í kostnaði og aukið tekjumöguleika fyrirtækjanna og um leið samkeppnisstyrk þeirra. Hlutverk Haga er enn fremur að skapa virði fyrir hluthafa sína með arðsömum rekstri.

_A122000

Hagar hafa það að markmiði að starfrækja og þróa leiðandi vörumerki á smásölumarkaði sem standast væntingar viðskiptavina sinna og hafa burði til að vaxa. Markmiðið er einnig að halda einfaldleika í starfsemi allra rekstrareininga sem og að reka hverja einingu sem sjálfstætt og arðbært fyrirtæki með öllum eiginleikum hefðbundins fyrirtækis. Markmið Haga er enn fremur að hámarka virði hverrar rekstrareiningar með aukinni þekkingu á viðskiptum og smásölu.

Innan allra rekstrareininga Haga eru sömu megingildin höfð að leiðarljósi í rekstri og þjónustu. Í þeim er falið grundvallarviðhorf fyrirtækisins til þjónustu við viðskiptavini, framgöngu starfsmanna og ábyrgðar þeirra í starfi.

Hagar eiga tvær af stærstu smásölukeðjum landsins, sem reknar eru undir vörumerkjum Bónus og Hagkaups. Bæði eru þetta rótgróin fyrirtæki sem náð hafa sterkri markaðsstöðu á löngum tíma. Hagar reka einnig fjögur vöruhús sem sinna stoðhlutverki við matvöruverslanirnar, m.a. með innkaupum, birgðahaldi og dreifingu. Vöruhúsin eru Aðföng, Bananar, Ferskar kjötvörur og Hýsing. Olíuverzlun Íslands varð hluti af samstæðu Haga á rekstrarárinu en fyrirtækið er í fremstu röð í sölu eldsneytis og þjónustu sem því tengist, auk ýmissa annarra vara. Hagar starfrækja einnig sérvörusvið innan Hagkaups sem og tvær sérvörukeðjur, Útilíf og Zara.

Höfuðstöðvar félagsins eru í Kópavogi.