félagslegir þættir (F)

Hér að neðan má sjá niðurstöður samstæðu Haga er snúa að félagslegum þáttum samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq.

 S1 - Launahlutfall forstjóra Einingar 2019
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi. X:1 12,6
Eru upplýsingar um fyrrgreint hlutfall lagðar fram í skýrslugjöf til stjórnvalda? já/nei nei

Á rekstrarárinu 2018/19 hófst vinna við jafnlaunavottun hjá öllum dótturfélögum Haga, sbr. breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 sem lögfest var í júní 2017. Hafa þau nú öll innleitt jafnlaunakerfi sbr. staðal ÍST 85 um jafnlaunavottun og má sjá niðurstöðu síðustu vottunar hverrar rekstrareiningar hér að neðan. 

 S2 - Launamunur kynja Einingar 2019
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna X:1 1,1
Niðurstaða jafnlaunavottunar  
  - Bónus % 1,0
  - Hagkaup % 2,9
  - Olíuverzlun Íslands ehf. % 1,3
  - Aðföng % 0,6
  - Bananar ehf. % 2,5
  - Ferskar kjötvörur ehf. % 1,4
  - Útilíf % -0,6
  - Noron ehf. (Zara) % 4,4
Hér að neðan má sjá starfsmannaveltu hjá rekstrareiningum samstæðunnar vegna starfsmanna í fullu starfi. Nánari upplýsingar um starfsmannaveltu hjá einstaka rekstrareiningum má finna í samfélagsskýrslunni á vef félagsins.

 S3 - Starfsmannavelta Einingar 2019
 Starfsmenn í fullu starfi  
  - Bónus % 17,0
  - Hagkaup % -
  - Olíuverzlun Íslands ehf. % 9,0
  - Aðföng % 8,1
  - Bananar ehf. % 22,3
  - Ferskar kjötvörur ehf. % 23,4
  - Útilíf % 20,0
  - Noron ehf. (Zara) % 57,0
  - Hagar hf. - móðurfélag % 16,7

 S4 - Kynjahlutföll Einingar 2019
 Starfsmannafjöldi  
  - Hlutfall kvenna í fyrirtækinu %45,6
  - Konur fjöldi 1.297
  - Karlar fjöldi 1.547
 Byrjenda- og millistjórnendastöður  
  - Hlutfall kvenna í byrjendastarfi og næsta starfsþrepi % 33,2
  - Konur fjöldi 123
  - Karlar fjöldi247
 Yfirmenn og stjórnendur  
  - Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda % 39,7
  - Konur fjöldi 48
  - Karlar fjöldi 73

 S5 - Hlutfall tímabundinna starfskrafta Einingar 2019
 Heildarfjöldi hlutastarfsmanna sem starfa innan fyrirtækisins % 50,5
 Heildarfjöldi verktaka og/eða ráðgjafa sem starfa fyrir fyrirtækið % 0,7

Jafnréttisstefna Haga var fyrst samþykkt af stjórn félagsins í september 2012 og hefur henni verið fylgt allar götur síðan. Stefnan var síðast endurskoðuð og endurbætt í apríl 2020. 

 S6 - Jafnræði Einingar 2019
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn kynferðislegri áreitni og/eða mismunun á grundvelli kynferðis? já/nei já


 S7 - Tíðni vinnuslysa Einingar2019 
Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem hlutfall af heildarfjölda vinnustunda % 0,00025

Þótt Hagar hafi ekki birt og framfylgt heildrænni heilsu- og öryggisstefnu og/eða vinnuverndarstefnu fyrir samstæðuna í heild er mjög ötullt starf unnið hjá flestum rekstrareiningum félagsins hvað þessi málefni varðar.

 S8 - Heilsa og öryggi Einingar 2019
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- og öryggisstefnu? já/nei nei
Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna X:1 0,032
Fjarvera frá vinnu vegna langvarandi veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna X:1 0,006
Fjarvera frá vinnu vegna skammtíma veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna X:1 0,026

Stefna er varðar barnaþrælkun, nauðungarvinnu og mannréttindi er hluti af jafnréttis- og mannréttindastefnu félagsins sem síðast var endurskoðuð og samþykkt af stjórn félagsins í apríl 2020, en á rætur sínar að rekja aftur til ársins 2012.

 S9 - Barna- og nauðungarvinna Einingar 2019
 Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? já/nei já
 Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu? já/nei já
 Ef svarið er já, nær stefnan til starfsemi birgja og framleiðenda?
 já/nei nei

 S10 - Mannréttindi Einingar 2019
 Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? já/nei já
 Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda? já/nei nei