Um Haga

Vöruhús

Vöruhúsin Aðföng, Bananar, Ferskar kjötvörur og Hýsing eru í eigu Haga. Þau sinna stoðhlutverki við matvörukeðjurnar, m.a. með innkaupum, birgðahaldi og dreifingu.

Aðföng


_A126760

Þegar Hagkaup og Bónus ákváðu að koma á fót sameiginlegu innkaupafyrirtæki árið 1993 var fyrirtækið Aðföng stofnað en fékk það nafn fimm árum síðar. Aðföng er vöruhús sem sinnir innkaupum, birgðahaldi og dreifingu á almennum þurrvörum sem og kæli- og frystivörum fyrir verslanir Bónus og Hagkaups. Innkaup Aðfanga felast annars vegar í viðskiptum við innlenda birgja og hins vegar innflutningi eigin vörumerkja. Aðföng vinnur að vöruþróun eigin merkja í samstarfi við matvörukeðjurnar en þar ber hæst vörumerkin Himneskt og Heima. Aðföng flytur einnig inn áfengi fyrir verslanir ÁTVR. Markvisst hefur verið unnið að uppbyggingu í vöruflokknum síðastliðin ár og hefur vörunúmerum fjölgað jafnt og þétt.

Í lok rekstrarárs, eftir samruna Haga og Olís, var hafist handa við að endurskipuleggja vöruhúsastarfsemi samstæðunnar. Allt birgðahald og dreifing Olís verður fært undir Aðföng, að undanskildu fljótandi eldsneyti. Auk þess er unnið að sameiningu Aðfanga og Hýsingar og mun vöruhúsastarfsemi með fatnað leggjast að mestu af. 

Aðföng er eitt stærsta og tæknivæddasta vöruhús landsins. Þar er lögð mikil áhersla á stærðarhagkvæmni og er nýjasta tækni nýtt við rekstur vöruhússins hvar sem því verður við komið. Vöruhús Aðfanga er því sem næst pappírslaust og öflug tölvukerfi halda utan um feril vara frá upphafi til enda.

Vöruhús Aðfanga eru við Skútuvog 5 og 7 í Reykjavík en þar störfuðu í árslok 95 manns í 78 stöðugildum.

Adfong

Framkvæmdastjórn Aðfanga skipa (frá vinstri): Hafdís Rósa Sæmundsdóttir, fjármálastjóri, Lárus Óskarsson, framkvæmdastjóri, og Einar Þórisson, innkaupastjóri.

Bananar

Bananar ehf. var stofnað 18. júní 1955 og er næst elsta fyrirtækið í samstæðu Haga. Bananar er stærsti dreifingaraðili á fersku grænmeti og ávöxtum á Íslandi og jafnframt eitt stærsta innflutningsfyrirtæki landsins. Fyrirtækið býður upp á mikið úrval af bæði íslensku og erlendu grænmeti og ávöxtum allan ársins hring og dreifir þeim til viðskiptavina sinna sex daga vikunnar, þar af til beggja matvörukeðja Haga.

_A122135


 

Viðskiptavinir Banana eru hátt í 900 talsins og samanstanda þeir af verslunum, veitingahúsum, sjúkrahúsum, skólum, leikskólum, mötuneytum o.fl. Vöruhúsið afgreiðir um 350 pantanir daglega sem nema um 80-100 tonnum.

Bananar hafa viðskiptasambönd út um allan heim og beina því viðskiptum sínum beint til þeirra landa þar sem gæði ávaxta og grænmetis er best hverju sinni. Má þar nefna Kína, Brasilíu, Suður-Afríku, Kanada, Síle, Argentínu, Holland, Bandaríkin og Spán.

Vöruhús Banana er við Korngarða 1 í Reykjavík en starfsmenn fyrirtækisins voru í árslok 87 talsins í 86 stöðugildum.

Bananar

Framkvæmdastjórn Banana skipa (frá vinstri): Örvar Karlsson, sölustjóri, Kjartan Már Friðsteinsson, framkvæmdastjóri, og Guðbjörg Helgadóttir, fjármálastjóri.

Ferskar kjötvörur

Ferskar-kjotvorurIngibjörn Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Ferskra kjötvara.

Ferskar kjötvörur ehf. var stofnað árið 1993. Þar er unnið kjöt úr nauti, lambi og grís og er lögð áhersla á ferskleika og gæði. Ferskar kjötvörur bjóða viðskiptavinum sínum upp á það besta frá íslenskum bændum. Fagmenn sjá um að öll meðhöndlun sé rétt og örugg og fer öll vinnsla í gegnum nákvæmt rekjanleikakerfi.

Ferskar kjötvörur sjá verslunum Hagkaups og Bónus fyrir kjöti, en selja einnig til veitingahúsa og annarra aðila. Fyrirtækið á rúmlega 20 vörumerki og eru þau helstu Íslandsnaut, Íslandslamb, Íslandsgrís, Nautaveisla og Nautaat.

Ferskar kjötvörur eru til húsa við Síðumúla í Reykjavík og í árslok störfuðu þar 49 manns í 43 stöðugildum.

Hýsing

Hýsing er vöruhús fyrir sérvöru og sérhæfir sig í lagerhaldi, afgreiðslu, vörumerkingum, tollafgreiðslu og öðru sem nauðsynlegt er til að gera vöru tilbúna til sölu í verslun. Hýsing er frábrugðið öðrum félögum innan samstæðu Haga að því leyti að fyrirtækið selur ekki vörur. Tekjur Hýsingar byggjast á tvennu, geymslutekjum og seldum handtökum, en ótal handtök eru við allar vörur áður en þær komast í sölu. Það þarf að umpakka, verð- og strikamerkja, setja á herðatré, öryggismerkja, innihaldsmerkja og ýmislegt fleira. Vöruhús Hýsingar er eitt hið fullkomnasta sinnar tegundar hér á landi.

Með minnkandi umsvifum Hagkaups í fatnaði er unnið að sameiningu vöruhúsastarfsemi Hýsingar og Aðfanga. Sameiningin verður að fullu komin til framkvæmda á haustmánuðum. 

Vöruhús Hýsingar er við Skútuvog í Reykjavík. Starfsmenn fyrirtækisins voru 29 í árslok í jafn mörgum stöðugildum.

21_A128554

Framkvæmdastjórn Hýsingar skipa Ólína Guðlaugsdóttir, deildarstjóri, og Guðmundur Oddgeirsson, framkvæmdastjóri.