Lykiltölur

Helstu Lykiltölur • 73.895 Vörusala í milljónum króna
 • 17.957 Eigið fé í milljónum króna
 • 61,1Eiginfjárhlutfall
 • 0,7Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA
 • 73.895 Vörusala í milljónum króna
 • 17.957 Eigið fé í milljónum króna
 • 61,1Eiginfjárhlutfall
 • 0,7Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA

Rekstur

   2017/18 2016/17 2015/16  2014/15 2013/14
Vörusala 73.895 80.521 78.366 77.143 76.158
Framlegð 18.318 19.992 19.109 18.504 18.471
EBITDAR 6.666 8.795 8.650 8.611 8.885
EBITDA 4.139 6.024 5.659 5.616 5.862
EBIT 3.017 5.064 4.547 4.942 5.208
Heildarhagnaður ársins 2.394 4.036 3.596 3.838 3.953

Efnahagur

   2017/18 2016/17 2015/16  2014/15 2013/14
Eignir samtals 29.384 30.109 29.705 27.609 26.605
Eigið fé samtals 17.957 17.412 16.368 14.764 12.098
Skuldir samtals 11.427 12.697 13.337 12.584 14.507
Nettó vaxtaberandi skuldir 2.766 1.279 7011.640 2.680
 • 4.139 EBITDA í milljónum króna
 • 13,5Arðsemi eigin fjár
 • 16,6

  Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC)

 • 5,6

  EBITDA-hlutfall

Sjóðstreymi

   2017/18 2016/17 2015/16  2014/15 2013/14
Handbært fé frá rekstri 2.9385.823 5.754 4.349 4.708
Fjárfestingarhreyfingar (2.574) (3.410) (2.548) (2.136) (799)
Fjármögnunarhreyfingar (2.616) (3.749) (2.744) (3.008) (2.713)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé (2.252) (1.336)462(795)1.196
Handbært fé í árslok 222 2.4743.810 3.3484.143

Aðrar lykiltölur

  2017/18  2016/17 2015/16 2014/15  2013/14
Söluvöxtur -8,2% 2,7% 1,6% 1,3% 6,1%
Framlegð í % 24,8% 24,8% 24,4% 24,0% 24,3%
 
Launahlutfall 11,0% 9,7% 9,1% 8,7% 8,5%
Kostnaðarhlutfall 8,6% 7,9% 8,3% 8,2% 8,2%
 
EBITDA-vöxtur -31,3% 6,5% 0,8% -4,2% 18,1%
EBITDAR-hlutfall 9,0% 10,9% 11,0% 11,2% 11,7%
EBITDA-hlutfall 5,6% 7,5% 7,2% 7,3% 7,7%
 
Biðtími birgða í dögum (DIO) 29,1 27,3 28,4 29,0 31,0
Biðtími krafna í dögum (DSO) 17,3 16,4 18,1 19,1 18,8
Biðtími skulda í dögum (DPO) 29,8 26,7 26,1 25,6 26,5
Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC) 16,6 17,0 20,4 22,4 23,4
 
Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA 0,7 0,2 0,1 0,3 0,5
Eiginfjárhlutfall 61,1% 57,8% 55,1% 53,5% 45,5%
Arðsemi eigin fjár 13,5% 23,9% 23,1% 28,6% 38,0%
Innra virði hlutafjár 16,28 15,10 13,97 12,60 10,33
 
Fjöldi verslana í árslok 46 52 58 56 56
Fjöldi stöðugilda í árslok 1.180 1.221 1.195 1.160 1.182