Hagar í Kauphöll

NASDAQ ICELAND

Hlutabréfin

Viðskipti með hlutabréf Haga á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hófust þann 16. desember 2011. Útgefið hlutafé í Högum nam 1.213.333.841 krónum í árslok og er hver hlutur 1 króna að nafnverði. Í lok árs námu eigin hlutir 23 milljónum króna að nafnverði. Auðkenni félagsins er HAGA. 

Í lok rekstrarársins, þann 29. febrúar 2020, stóð gengi hlutabréfa í Högum í 46,45 kr. á hlut, samanborið við 42,95 kr. á hlut í lok febrúar 2019 og hækkuðu bréf félagsins því um 8,15% á síðastliðnu rekstrarári. Verð í lok skráningardags þann 16. desember 2011 var 15,95 kr. á hlut.

Þróun hlutabréfaverðs

Kauphöll

 

Hluthafar

Samkvæmt hlutaskrá félagsins voru hluthafar 676 talsins í byrjun rekstrarársins og 684 í lok þess. Stærsti einstaki hluthafinn er Gildi – lífeyrissjóður með 14,56% hlut. Lífeyrissjóðir starfsmanna ríkisins eiga óbeint 14,01% í félaginu en þeir samanstanda af A-, B- og S-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. 20 stærstu hluthafar félagsins eiga samtals 80,36% hlut en sömu hluthafar áttu samtals 74,44% í lok síðasta árs. 20 stærstu hluthafarnir í lok rekstrarársins 2018/19 áttu þá 82,37% hlut. Listann má sjá hér að neðan:

 

   Hluthafar  Fjöldi hluta
29.02.2020
 %  Fjöldi hluta
28.02.2019
 %
1 Gildi – lífeyrissjóður 176.714.721 14,56% 151.714.721 12,50%
2 Lífeyrissj. starfsm. rík. A-deild 127.500.000 10,51% 120.680.000 9,95%
3 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 120.687.852 9,95% 100.687.852 8,30%
4 Birta lífeyrissjóður 77.765.739 6,41% 69.535.498 5,73%
5 Stapi lífeyrissjóður 60.534.251 4,99% 41.803.251 3,45%
6 Samherji hf. 51.211.948 4,22% 112.343.738 9,26%
7 Íslensk verðbréf - safnreikn. 48.741.541 4,02% 0 0,00%
8 Festa - lífeyrissjóður 46.775.169 3,86% 37.895.169 3,12%
9 Lífeyrissj. starfsm. rík. B-deild 40.137.000 3,31% 48.929.200 4,03%
10 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 32.734.665 2,70% 24.856.975 2,05%
11 Global Macro Absolute Return 30.229.195 2,49% 37.380.455 3,08%
12 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 29.700.308 2,45% 40.768.518 3,36%
13 Hagar hf. 22.986.329 1,89% 0 0,00%
14 Stefnir - ÍS 15 21.268.540 1,75% 31.523.995 2,60%
15 Arion banki hf. 19.046.062 1,57% 11.048.650 0,91%
16 Landsbréf - Úrvalsbréf 16.128.510 1,33% 14.597.510 1,20%
17 Vátryggingafélag Íslands hf. 15.701.200 1,29% 11.500.000 0,95%
18 Global Macro Portfolio 13.723.319 1,13% 18.553.133 1,53%
19 Stefnir - ÍS 5 12.037.608 0,99% 19.058.673 1,57%
20 Lífsverk lífeyrissjóður 11.455.527 0,94% 10.311.080 0,85%
20 stærstu hluthafar samtals 975.079.484 80,36% 903.188.418 74,44%
Aðrir hluthafar samtals 238.254.357 19,64% 310.145.423 25,56%
Skráð hlutafé samtals 1.213.333.841 100,00% 1.213.333.841 100,00%
Hagar hf. – eigin bréf 22.986.329 1,89% 0 0,00%
Útistandandi hlutir samtals 1.190.347.512 98,11% 1.213.333.841 100,00%

 

Eins og áður segir voru hluthafar í árslok 684 talsins en þeim má skipta í nokkra flokka. 493 einstaklingar eiga hlut í félaginu, með samtals um 4,5% af heildarhlutafé, en á sama tíma á fyrra ári voru 498 einstaklingar hluthafar í félaginu með 4,0%. 35 lífeyrissjóðir eiga 64,7% hlut í félaginu en á fyrra ári áttu 33 lífeyrissjóðir 58,2% hlut í því. Aðrir fjárfestar eru 149 talsins og eiga 24,0% hlut. Á fyrra ári voru aðrir fjárfestar 140 talsins með 20,7% hlut. Þá eru 6 erlendir fjárfestar í félaginu og eiga þeir 4,9% hlut.

 

 Flokkur Fjöldi hluta   Fjöldi hluthafa
 Einstaklingar 54.920.813 4,5%  493  72,1% 
 Lífeyrissjóðir 784.693.862 64,7%  35  5,1% 
 Erlendir fjárfestar 59.928.970 4,9%  6 0,9% 
 Aðrir fjárfestar 290.803.867 24,0%  149 21,8% 
 Eigin bréf 22.986.329  1,9%  1 0,1% 
 Hlutafé samtals 1.213.333.841 100,0%  684 100,0% 

 

Í næstu töflu hér á eftir má sjá dreifingu hluta í félaginu í árslok. Flestir hluthafar, 292 talsins, eiga 10.000-99.999 hluti eða 0,9% hlutafjár. Þrír hluthafar eiga hvor um sig yfir 100.000.000 hluti í félaginu.

 

 Fjöldi hluta Fjöldi hluthafa   Fjöldi hluta
1-9.999  181 26,5%  721.589 0,1% 
10.000-99.999  292 42,8%  10.867.866 0,9% 
100.000-499.999  112 16,4%  20.945.775 1,8% 
500.000-999.999  32 4,7%  21.322.782 1,8% 
1.000.000-4.999.999  35 5,1%  75.783.379 6,4% 
5.000.000-9.999.999  6 0,9%  46.049.247 3,9% 
10.000.000-99.999.999  22 3,2%  589.754.301 49,5% 
> 100.000.000  3 0,4%  424.902.573 35,7% 
Samtals útistandandi  683 100,0%  1.190.347.512 100,0% 
Eigin bréf 1 0,0%  22.986.329 0,0% 
Samtals  684 100,0%  1.213.333.841 100,0% 

Aðalfundur

Aðalfundur Haga hf. árið 2020 verður haldinn þann 9. júní nk. og hefst hann kl. 09:00. Fundurinn verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík. Dagskrá fundarins og tillögur stjórnar hafa þegar verið auglýstar en niðurstöður fundarins verða birtar í Kauphöll og á vefsíðu félagsins strax að honum loknum.

Arðgreiðslustefna

Stjórn Haga hefur mótað arðgreiðslustefnu félagsins en hana má sjá í heild sinni hér.

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins þann 9. júní 2020 að ekki verði greiddur arður til hluthafa vegna reikningsársins 2019/20. Er því ákveðið að víkja frá arðgreiðslustefnu félagsins, vegna þeirrar óvissu sem nú ríkir um efnahagshorfur í kjölfar COVID-19 faraldursins, en samkvæmt arðgreiðslustefnunni er stefnt að því að greiða hluthöfum arð sem nemi að lágmarki 50% hagnaðar næstliðins rekstrarárs.

Fjárhagsdagatal

Eftirfarandi fjárhagsdagatal fyrir rekstrarárið 1. mars 2020 til 28. febrúar 2021 hefur verið samþykkt af stjórn félagsins:

 1. ársfjórðungur  29.06.2020
 2. ársfjórðungur  29.10.2020
 3. ársfjórðungur  21.01.2021
 4. ársfjórðungur  19.05.2021
 Aðalfundur 2021  10.06.2021