Hagar í Kauphöll

NASDAQ ICELAND

Hlutabréfin

Viðskipti með hlutabréf Haga á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hófust þann 16. desember 2011. Útgefið hlutafé í Högum nemur 1.171.502.190 krónum og er hver hlutur 1 króna að nafnverði. Félagið á eigin bréf að nafnvirði 19.168.349 krónur eða 1,64%. Auðkenni félagsins er HAGA. 

Í lok rekstrarársins, þann 28. febrúar 2017, stóð gengi hlutabréfa í Högum í 48,5 kr. á hlut, samanborið við 46,9 kr. á hlut í lok febrúar 2016 og hækkuðu bréf félagsins því um 3,4% á síðastliðnu rekstrarári. Verð í lok skráningardags þann 16. desember 2011 var 15,95 kr. á hlut.

Þróun hlutabréfaverðs

Kauphöll

 

Hluthafar

Samkvæmt hlutaskrá félagsins voru hluthafar 960 talsins í byrjun rekstrarársins og 841 í lok þess. Stærsti einstaki hluthafinn er Gildi – lífeyrissjóður með 10,85% hlut. Lífeyrissjóðir starfsmanna ríkisins eiga óbeint 13,91% í félaginu en þeir samanstanda af A-, B- og S-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga. 20 stærstu hluthafar félagsins eiga samtals 75,98% hlut en sömu hluthafar áttu samtals 66,85% í lok síðasta árs. 20 stærstu hluthafarnir í lok rekstrarársins 2015/16 áttu 75,12% hlut. Listann má sjá hér að neðan:

   Hluthafar  Fjöldi hluta
28.02.2017
 %  Fjöldi hluta
29.02.2016
 %
1 Gildi - lífeyrissjóður 127.064.721 10,85% 133.064.721 11,36%
2 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 116.220.000 9,92% 100.100.000 8,54%
3 Stefnir - ÍS 15 106.337.315 9,08% 111.956.848 9,56%
4 Lífeyrissjóður verslunarmanna 89.851.852 7,67% 95.851.852 8,18%
5 Birta lífeyrissjóður 59.709.449 5,10% 28.766.554 2,46%
6 Stapi lífeyrissjóður 58.719.634 5,01% 61.719.634 5,27%
7 Landsbréf - Úrvalsbréf 52.881.647 4,51% 23.760.936 2,03%
8 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deild 39.445.000 3,37% 36.465.000 3,11%
9 Festa - lífeyrissjóður 35.253.619 3,01% 39.812.839 3,40%
10 Vátryggingafélag Íslands hf. 30.074.650 2,57% 20.524.650 1,75%
11 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 28.940.975 2,47% 27.440.975 2,34%
12 Hagar hf. 19.168.349 1,64% 0 0,00%
13 Global Macro Portfolio 18.044.633 1,54% 9.886.040 0,84%
14 Kvika banki hf. 17.198.334 1,47% 15.858.799 1,35%
15 IS Hlutabréfasjóðurinn 16.196.560 1,38% 23.674.867 2,02%
16 Lífsverk lífeyrissjóður 16.003.969 1,37% 5.771.848 0,49%
17 SM investments ehf. 15.000.000 1,28% 0 0,00%
18 Stefnir - ÍS 5 14.963.211 1,28% 15.616.074 1,33%
19 Íslandsbanki hf. 14.570.500 1,24% 26.155.708 2,23%
20 Landsbréf Öndvegisbréf 14.455.744 1,23% 6.884.494 0,59%
20 stærstu hluthafar samtals 890.100.162 75,98% 783.311.839 66,85%
Aðrir hluthafar samtals 281.402.028 24,02% 388.190.351 33,15%
Skráð hlutafé samtals 1.171.502.190 100,00% 1.171.502.190 100,00%
Hagar hf. – eigin bréf 19.168.349 1,64% 0 0,00%
Útistandandi hlutir samtals 1.152.333.841 98,36% 1.171.502.190 100,00%

Eins og áður segir voru hluthafar í árslok 841 talsins en þeim má skipta í nokkra flokka. 608 einstaklingar eiga hlut í félaginu, með samtals um 4,8% af heildarhlutafé, en á sama tíma á fyrra ári voru 730 einstaklingar hluthafar í félaginu með 6,3%. 31 lífeyrissjóður á 52,7% hlut í félaginu en á fyrra ári áttu 36 lífeyrissjóðir 52,9% hlut í því. Aðrir fjárfestar eru 201 talsins og eiga 40,9% hlut. Á fyrra ári voru aðrir fjárfestar 194 talsins með 40,8% hlut.

 Flokkur Fjöldi hluta   Fjöldi hluthafa
 Einstaklingar 56.261.674  4,8%  608  72,3% 
 Aðrir fjárfestar 478.942.765  40,9%  201  23,9% 
 Lífeyrissjóðir 617.129.402  52,7%  31  3,7% 
 Eigin bréf 19.168.349  1,6%  0,1% 
 Hlutafé samtals 1.171.502.190  100,0%  841  100,0% 

Í næstu töflu hér á eftir má sjá dreifingu hluta í félaginu í árslok. Flestir hluthafar, 441 talsins, eiga 10.000-99.999 hluti eða 1,3% hlutafjár. Þrír stærstu hluthafarnir, með yfir 100.000.000 hluti, eiga 29,8% í félaginu.

 Fjöldi hluta Fjöldi hluthafa   Fjöldi hluta
1 - 9.999  149  17,7%  752.592  0,1% 
10.000 - 99.999  441  52,4%  15.738.723  1,3%
100.000 - 499.999  142  16,9%  26.374.895  2,3% 
500.000 - 999.999  30  3,6%  18.781.930  1,6% 
1.000.000 - 4.999.999  46  5,5%  103.081.641  8,8% 
5.000.000 - 9.999.999  0,8%  45.352.644  3,9% 
10.000.000 - 99.999.999  22  2,6%  592.629.380  50,6% 
> 100.000.000  0,4%  349.622.036  29,8% 
Samtals útistandandi  840  99,9%  1.152.333.841  98,4% 
Eigin bréf  0,1%  19.168.349  1,6% 
Samtals  841  100,0%  1.171.502.190  100,0% 

Aðalfundur

Aðalfundur Haga hf. árið 2017 verður haldinn þann 7. júní nk. og hefst hann kl. 09:00. Fundurinn verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík. Dagskrá fundarins og tillögur stjórnar hafa þegar verið auglýstar en niðurstöður fundarins verða birtar í Kauphöll og á vefsíðu félagsins strax að honum loknum.

Arðgreiðslustefna

Stjórn Haga hefur mótað arðgreiðslustefnu félagsins en hana má sjá í heild sinni hér.

Samhliða kaupum félagsins á öllu hlutafé í Lyfju og Olíuverzlun Íslands hefur stjórn Haga ákveðið að víkja frá áður samþykktri arðgreiðslustefnu og leggja til við aðalfund félagsins að ekki verði greiddur út arður til hluthafa árið 2017, eins og fram kemur í ársreikningi félagsins.

Fjárhagsdagatal

Eftirfarandi fjárhagsdagatal fyrir rekstrarárið 1. mars 2017 til 28. febrúar 2018 hefur verið samþykkt af stjórn félagsins:

 1. ársfjórðungur  28.06.2017
 2. ársfjórðungur  24.10.2017
 3. ársfjórðungur  11.01.2018
 4. ársfjórðungur  16.05.2018
 Aðalfundur 2018  06.06.2018