Um Haga

Matvöruverslanir

Hagar eiga tvær af stærstu smásölukeðjum landsins, sem reknar eru undir vörumerkjum
Bónus og Hagkaups. Bæði eru þetta rótgróin fyrirtæki sem náð hafa sterkri markaðsstöðu á
löngum tíma.

Bónus

Bónus var stofnað árið 1989 og hefur markmið fyrirtækisins sem lágvöruverðsverslunar verið
að tryggja neytendum um land allt lægsta mögulega vöruverð. Lykillinn að því hefur verið
lágur rekstrarkostnaður, íburður í lágmarki, styttri opnunartími en gengur og gerist, takmarkað vöruúrval sem spannar þó allar þarfir heimilisins, stöðugt kostnaðaraðhald og mikill veltuhraði.

Bónus

Það er mikilvægt fyrir Bónus að halda því trausti sem almenningur hefur sýnt verslunarkeðjunni í gegnum árin. Eitt af leiðarljósum fyrirtækisins hefur ávallt verið að láta viðskiptavini sína njóta ávinnings af hagstæðum samningum og innkaupum. Það er einnig mikilvæg staðreynd að Bónus býður sama vöruverð í verslunum sínum um land allt, sem reynst hefur afar dýrmætt gagnvart neytendum.

Bónus rekur 32 verslanir, 20 á höfuðborgarsvæðinu og 12 á stærstu þéttbýlisstöðum á landsbyggðinni. Stöðugildin í árslok voru rúmlega 400 en fjöldi starfsmanna er um 930.

Bonus

Framkvæmdastjórn Bónus skipa (frá vinstri): Erla Magnúsdóttir, fjármálastjóri, Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri, og Guðlaugur Gauti Þorgilsson, rekstrarstjóri.

Hagkaup

Hagkaup var stofnað árið 1959 og var í upphafi rekið sem póstverslun. Fyrsti stórmarkaðurinn var svo opnaður í Skeifunni árið 1970, þar sem Hagkaup rekur enn verslun sína. Hagkaup er smásöluverslun sem leggur megináherslu á að bjóða íslenskum neytendum góða þjónustu og breitt vöruúrval. Vöruúrvalið spannar allar daglegar þarfir heimilisins í matvöru, fatnaði, snyrtivöru, heimilisvöru og tómstundavöru þannig að viðskiptavinir geti gert öll sín innkaup í einni ferð. 

Krispy Kreme

Á rekstrarárinu gerði félagið sérleyfissamning við Krispy Kreme Inc. en fyrsta kaffihúsið undir því vörumerki var opnað í Hagkaup í Smáralind í nóvember. Krispy Kreme-kleinuhringir eru bakaðir og skreyttir daglega á staðnum. Stefnt er að opnun nýs kaffihúss Krispy Kreme í Hagkaup í Skeifunni í júnímánuði.

Hagkaup rekur 11 verslanir, þar af sjö á höfuðborgarsvæðinu, og er sama verð í þeim öllum. Hagkaup rekur einnig Stórkaup, sem er birgðaverslun fyrir fyrirtæki, mötuneyti, skip, veitingastaði og söluturna. Fjórar verslanir eru opnar allan sólarhringinn. Í árslok voru starfsmenn fyrirtækisins tæplega 930 í um 470 stöðugildum.

Hagkaup

Framkvæmdastjórn Hagkaups skipa (frá vinstri): Anna Jóna Aðalsteinsdóttir, fjármálastjóri, Gunnar Ingi Sigurðsson, framkvæmdastjóri, Brynjar Helgi Ingólfsson, rekstrarstjóri innkaupa- og markaðssviðs, og Sigurður Hansen, rekstrarstjóri verslana.