Samfélagsuppgjör

Félagslegir þættir (F)

Hér að neðan má sjá niðurstöður samstæðu Haga er snúa að félagslegum þáttum samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq.

 S1 - Launahlutfall forstjóra  Einingar  2019 2020
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi.  X:1  12,6 9,8
Eru upplýsingar um fyrrgreint hlutfall lagðar fram í skýrslugjöf til stjórnvalda?  já/nei  nei nei

Öll dótturfélög Haga hafa lokið jafnlaunavottun, sbr. breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem lögfest var í júní 2017, og hafa þau innleitt jafnlaunakerfi sbr. staðal ÍST 85 um jafnlaunavottun. Niðurstöðu síðustu vottunar hverrar rekstrareiningar má sjá hér að neðan. Rekstur Ferskra Kjötvara var yfirtekinn af Aðföngum í upphafi árs 2020 og eru Ferskar því ekki lengur sjálfstæð rekstrareining.

 S2 - Launamunur kynja  Einingar  2019 2020
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna  X:1  1,1 1,1
Niðurstaða jafnlaunavottunar     
  - Bónus  %  1,0 1,2
  - Hagkaup  %  2,9 2,3
  - Olíuverzlun Íslands ehf.  %  1,3 1,3
  - Aðföng  %  0,6 1,2
  - Bananar ehf.  %  2,5 2,5
  - Ferskar kjötvörur ehf.  %  1,4 n/a
  - Útilíf  %  -0,6 0,1
  - Noron ehf. (Zara)  %  4,4 2,4

Hér að neðan má sjá starfsmannaveltu hjá rekstrareiningum samstæðunnar vegna starfsmanna í fullu starfi. Nánari upplýsingar um starfsmannaveltu hjá einstaka rekstrareiningum má finna í samfélagsuppgjöri 2020. 

 S3 - Starfsmannavelta  Einingar  2019 2020
 Starfsmenn í fullu starfi     
  - Bónus  %  17,0 10,0
  - Hagkaup  %  - 14,0
  - Olíuverzlun Íslands ehf.  %  9,0 19,0
  - Aðföng  %  8,1 13,8
  - Bananar ehf.  %  22,3 22,3
  - Ferskar kjötvörur ehf.  %  23,4 n/a
  - Útilíf  %  20,0 33,0
  - Noron ehf. (Zara)  %  57,0 75,0
  - Hagar hf. - móðurfélag  %  16,7 16,8

 

 S4 - Kynjahlutföll  Einingar  2019 2020
 Starfsmannafjöldi     
  - Hlutfall kvenna í fyrirtækinu  % 45,6 43,5
  - Konur  fjöldi  1.297 1.091
  - Karlar  fjöldi  1.547 1.419
 Byrjenda- og millistjórnendastöður     
  - Hlutfall kvenna í byrjendastarfi og næsta starfsþrepi  %  33,2 44,4
  - Konur  fjöldi  123 386
  - Karlar  fjöldi 247 483
 Yfirmenn og stjórnendur     
  - Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda  %  39,7 38,5
  - Konur  fjöldi  48 69
  - Karlar  fjöldi  73 110

 

 S5 - Hlutfall tímabundinna starfskrafta  Einingar  2019 2020
 Hlutfall tímabundinna starfsmanna sem starfa innan fyrirtækisins  %  1,28 2,50
 Hlutfall verktaka og/eða ráðgjafa sem starfa fyrir fyrirtækið  %  0,70 0,60

Jafnréttisstefna Haga var fyrst samþykkt af stjórn félagsins í september 2012 og hefur henni verið fylgt allar götur síðan. Stefnan var síðast endurskoðuð og endurbætt í maí 2021 til samræmis við ný lög nr. 150/2020.  

 S6 - Aðgerðir gegn mismunun  Einingar  2019 2020
Framfylgir fyrirtækið stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti?  já/nei  já já

 

 S7 - Tíðni vinnuslysa Einingar2019  2020
Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem hlutfall af heildarfjölda vinnustunda % 0,00 1,00

Þótt Hagar hafi ekki birt og framfylgt heildrænni heilsu- og öryggisstefnu og/eða vinnuverndarstefnu fyrir samstæðuna í heild er mjög ötullt starf unnið hjá flestum rekstrareiningum félagsins hvað þessi málefni varðar.

 S8 - Hnattræn heilsa og öryggi  Einingar  2019 2020
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- og öryggisstefnu?  já/nei  nei nei
Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna  X:1  0,0320 0,0296
Fjarvera frá vinnu vegna langvarandi veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna  X:1  0,0060 0,0035
Fjarvera frá vinnu vegna skammtíma veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna  X:1  0,0260 0,0261

Stefna er varðar barnaþrælkun, nauðungarvinnu og mannréttindi er hluti af jafnréttis- og mannréttindastefnu félagsins sem síðast var endurskoðuð og samþykkt af stjórn félagsins í maí 2021, en á rætur sínar að rekja aftur til ársins 2012.

 S9 - Barna- og nauðungarvinna  Einingar  2019 2020
 Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun?  já/nei  já já
 Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu?  já/nei  já já
 Ef já, nær stefnan einnig til starfsemi birgja og seljenda?  já/nei  nei nei

 

 S10 - Mannréttindi  Einingar  2019 2020
 Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu?  já/nei  já já
 Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda?  já/nei  nei nei