Um Haga

Þjónustu- og bensínstöðvar

Olíuverzlun Íslands ehf. (Olís) var stofnað 1927 og er því elsta fyrirtækið í samstæðu Haga. Olís sérhæfir sig í sölu og þjónustu með eldsneyti og aðrar olíuvörur, auk skyndibita, ýmissa nauðsynjavara fyrir bílaeigendur, vörum til útivistar og ferðalaga ásamt fjölþættri þjónustu við sjávarútvegs-, verktaka- og flutningafyrirtæki um land allt. Grunnrekstur Olís hefur ávallt verið eldsneytissala, en með nýtingu á dreifineti fyrirtækisins og sérfræðiþekkingu hefur aukist sala á öðrum vörum, líkt og smurolíum, efnavörum, rekstrarvörum, gasi og nýlenduvörum. Olís á 40% hlut í Olíudreifingu ehf. en Olíudreifing sér m.a. um birgðahald og dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir Olís.

_V8A8042

Hlutverk Olís er að vera verslunar- og þjónustufyrirtæki í fremstu röð á fyrirtækja- og einstaklingsmarkaði. Markmið fyrirtækisins er að bjóða viðskiptavinum góðar og samkeppnishæfar vörur á samkeppnishæfu verði, ásamt sveigjanlegu sölu- og þjónustukerfi um land allt. Þá leggur Olís áherslu á umhverfisvernd og mannúðarmál.

Í árslok rak Olís 26 þjónustustöðvar vítt og breitt um landið undir vörumerki Olís, þar af 8 á höfuðborgarsvæðinu. Markmið þjónustustöðva Olís er að vera „vinur við veginn“ og vera áfangastaður viðskiptavina á ferðinni um landið. Á stærstu þjónustustöðvum sínum rekur Olís skyndibitamerkin Quiznos, Grill 66 og ReDi Deli. Quiznos var lokað á öllum þjónustustöðvum í byrjun febrúar 2021 og ReDi Deli opnaði í staðinn. Á fjórum þjónustustöðvum Olís; í Álfheimum í Reykjavík, Siglufirði, Reyðarfirði og Höfn í Hornafirði, hafa verið settar upp hraðhleðslustöðvar fyrir bíla sem ganga fyrir rafmagni og verður slíkum stöðvum fjölgað jafnt og þétt. 

Fyrsta ÓB-sjálfsafgreiðslustöðin var opnuð árið 1996 í Hafnarfirði en þær eru nú orðnar 43 talsins um land allt, þar af 10 á höfuðborgarsvæðinu og 33 á landsbyggðinni. 

Olís starfrækti á rekstrarárinu tvær birgðaverslanir, Rekstrarland og Stórkaup. Rekstrarland, sem opnuð var 2014, er sérverslun með ýmiss konar rekstrar-, heilbrigðis- og efnavörur. Sérstök áhersla er lögð á hreinlætisvörur og veita starfsmenn Rekstrarlands alhliða ráðgjöf varðandi val á efnum, tækjum o.fl. Verslun Rekstrarlands er í Vatnagörðum í Reykjavík. Verslun Stórkaups var stofnuð árið 1996, undir nafninu Bónusbirgðir, en Stórkaup er birgðaverslun fyrir fyrirtæki, mötuneyti, skip, veitingastaði og söluturna. Verslun Stórkaups var lokað í maí 2021.

Mjöll Frigg ehf. er dótturfélag Olís en félagið varð hluti af samstæðunni í janúar 2020. Mjöll Frigg er einn stærsti framleiðandi á hreinlætisvörum á Íslandi og hefur áratuga reynslu við að veita öllum iðnaði á Íslandi góða þjónustu og hreinlætisvörur sem henta þörfum iðnaðarins. Framkvæmdastjóri Mjallar Frigg er Sigrún Guðmundsdóttir.

Olís hefur í gegnum tíðina hugað vel að umhverfismálum sínum og átt í gjöfulu samstarfi við Landgræðsluna, allt frá árinu 1992. Olís hefur að sama skapi kolefnisjafnað rekstur sinn í samstarfi við Landgræðsluna og tekur einnig þátt í kostnaði þeirra viðskiptavina sem kjósa að kolefnisjafna eldsneytiskaup sín hjá bæði Olís og ÓB.

Í árslok störfuðu 483 starfsmenn hjá Olís og meðalfjöldi stöðugilda ársins var 408. Hjá Mjöll Frigg störfuðu 14 starfsmenn í 13 stöðugildum.


Custom-NameBQ2I2106Framkvæmdastjórn Olís skipa (frá vinstri neðri röð): Stefán Karl Segatta, sviðssstjóri fyrirtækjasviðs, Þrúður Maren Einarsdóttir, sviðsstjóri fjármálasviðs, Jón Ólafur Halldórsson, framkvæmdastjóri, (frá vinstri efri röð) Jón Árni Ólafsson, sviðsstjóri smásölusviðs, Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir, sviðsstjóri mannauðssviðs.