Um Haga

Vöruhús

Vöruhúsin Aðföng og Bananar eru í eigu Haga. Þau sinna stoðhlutverki við verslanir Bónus, Hagkaups og Olís, meðal annars með innkaupum, birgðahaldi og dreifingu.

Aðföng

Árið 1993 stofnuðu Bónus og Hagkaup sameiginlegt innkaupafyrirtæki undir nafninu Baugur ehf., en fyrirtækið fékk nafnið Aðföng fimm árum síðar. Aðföng er innkaupa- og dreifingarmiðstöð á smásölu- og stórnotendamarkaði en starfsemi fyrirtækisins felst í innkaupum, birgðahaldi og dreifingu fyrir verslanir Bónus, Hagkaups og Olís.

Innkaup Aðfanga felast annars vegar í viðskiptum við innlenda birgja og hins vegar innflutningi, þ.á.m. eigin vörumerkja. Aðföng vinnur að vöruþróun eigin merkja í samstarfi við matvörukeðjurnar en þar ber hæst vörumerkin Himneskt og Heima. Aðföng flytur einnig inn áfengi sem selt er í verslunum ÁTVR og er verkefninu stýrt í gegnum Vínföng. Markvisst hefur verið unnið að uppbyggingu í vöruflokknum síðastliðin ár og hefur vörunúmerum fjölgað jafnt og þétt og eru þau nú rúmlega 115 talsins.

Aðföng er eitt stærsta og tæknivæddasta vöruhús landsins. Þar er lögð mikil áhersla á stærðarhagkvæmni og er nýjasta tækni nýtt við rekstur vöruhússins hvar sem því verður við komið. Vöruhús Aðfanga er því sem næst pappírslaust og öflug tölvukerfi halda utan um feril vara frá upphafi til enda.  Aðföng reka einnig alla starfsemi Ferskra Kjötvara sem að vinnur kjöt úr nauti, lambi og grís. Ferskar Kjötvörur leggja mikla áherslu á ferskleika, gæði og rekjanleika vara. Ferskar Kjötvörur sjá verslunum Hagkaups og Bónus fyrir kjöti og selja einnig til veitingahúsa og annarra aðila. 

Hjá fyrirtækinu störfuðu í árslok 151 starfsmaður í 144 stöðugildum.

Custom-NameBQ2I2157-1

Framkvæmdastjórn Aðfanga skipa (frá vinstri): Lárus Óskarsson, framkvæmdastjóri, Hafdís Rósa Sæmundsdóttir, fjármálastjóri og Einar Þórisson, innkaupastjóri.

Bananar

Bananar ehf. var stofnað árið 1955 og er næst elsta fyrirtækið í samstæðu Haga. Bananar er stærsti dreifingaraðili á fersku grænmeti og ávöxtum á Íslandi og jafnframt eitt stærsta innflutningsfyrirtæki landsins. Eins og nafnið gefur til kynna voru fyrstu starfsár fyrirtækisins helguð innflutningi og þroskun banana. Síðan þá hafa áherslur breyst og í dag býður fyrirtækið upp á mikið og gott úrval af bæði íslensku og erlendu grænmeti og ávöxtum allan ársins hring. Vörum er dreift til viðskiptavina sex daga vikunnar, þar af til verslana Bónus og Hagkaups.

Viðskiptavinir Banana eru hátt í 900 talsins og samanstanda þeir af verslunum, veitingahúsum, sjúkrahúsum, skólum, leikskólum, mötuneytum o.fl. Vöruhúsið afgreiðir um 400 pantanir daglega sem nema um 80-100 tonnum.

Bananar hafa viðskiptasambönd út um allan heim og beina því viðskiptum sínum beint til þeirra landa þar sem gæði ávaxta og grænmetis er best hverju sinni. Má þar nefna Kína, Brasilíu, Suður-Afríku, Kanada, Síle, Argentínu, Holland, Bandaríkin og Spán.

Starfsmenn fyrirtækisins voru í árslok 80 talsins í 74 stöðugildum.

Bananar-3Framkvæmdastjórn Banana skipa (frá vinstri): Guðbjörg Helgadóttir, fjármálastjóri, Kjartan Már Friðsteinsson, framkvæmdastjóri og Örvar Karlsson, sölustjóri.